Om mig

Mitt namn är Karin Forsman. Jag är bosatt med man och två söner på Södermalm samt i Vasastan i Stockholm. Till vardags läser jag sista terminen på Kommunikatörsprogrammet vid Södertörns högskola med förväntad examen i januari 2024. Utöver studier inom språkvård hyser jag en stor fascination för temastyrd inredning och historiskt återskapande av olika slag. Det är främst rokoko- och barockstilen från 1700- och 1800-talet som lockar, men även tidigt 1900-talssekelskifte. Också den gotiska eran med viktorianska inslag (tänk Draculas borg i modern tappning) tilltalar mitt estetiska sinne. 

På den här hemsidan är tanken att jag ska samla mina alster av olika slag – dels inom skrivandet, dels inom inredningen. Man kan sammanfattningsvis säga att jag tilltalas av olika sorters formspråk, då med betoning på både form och språk ...


Jag och mina pojkar, David och Jakob.