CV

Jag är en ordningsam, strukturerad, kommunikativ och lösningsorienterad person. Till mina främsta kompetenser hör kreativt skrivande, språkgranskning och korrekturläsning, journalistik, sociala medier, webbproduktion, grafisk formgivning, mottagaranpassning, samt intern- och externkommunikation.UTBILDNING
2019–pågående

Kommunikatörsprogrammet vid Södertörns högskola (inkl. studieuppehåll p.g.a. föräldraledighet 2019–2020 och 2022–2023). Erhåller därmed en skräddarsydd kandidatexamen utifrån tidigare studier i svenska och journalistik. Utbildningen omfattar bl.a. språkgranskning, korrekturläsning, textanalys, webb och sociala medier, sociolingvistik, grafisk design, branschkunskap, krishantering, affärsengelska, omvärldsbevakning och projektsamordning.


2012–2013

Grundkurs i journalistikvetenskap på JMK, dåvarande Journalisthögskolan, vid Stockholms universitet, och en kandidatkurs i vetenskapsteoretiska perspektiv. Kursen gav en bred orientering om mediehistoria, journalistikens utveckling och samhällsroll under olika historiska epoker, nyhetsmedier samt teorier kring information och PR. I särskilda delkurser behandlades även journalistiska genrer, nyhetsvärdering och källkritik.


2008–2009

Grundkurs i svenska vid Institutionen för nordiska språk på Stockholms universitet. Avhandlades gjorde språkbruk och språklig variation i tal och skrift vilket gav grundläggande kunskaper om det svenska språksamhället och dess struktur. Ingick gjorde också genrebetonad träning i skriftlig framställning samt textgranskning.
ARBETSLIVSERFARENHET
2016–2018

Inköps- och informationsansvarig administratör på LINK arkitekturs Stockholmskontor i Hammarby sjöstad, i vilket det ingick att verka som spindeln i nätet i ett första led i rekryteringen av nyanställda, bokning av resor, events och konferenser, samordning av 2017 års studieresa till Wien – där drygt 150 av våra Sverigeanställda deltog, diverse receptionsbetonade sysslor såsom posthantering, viss IT-support och en rikstäckande växeltelefoni. Stundtals prövade det ens flexibla kapacitet vad gällde att hantera stress på olika nivåer, liksom att planera dagarna med ett flertal parallella bollar i huvudet. Tidsbegränsat vikariat.


2016

Språkgranskande arkivarie i videodatabasen på Stiftelsen Carina Ari Biblioteket; något som innefattade katalogisering i kansliets register, redaktionellt arbete, text- och bildanalys, samt sorteringsarbete i befintligt material inom danskonst. Jag skapade även en prototyp och lathund inför höstens nylansering av den nya databasen. Stundom ett monotont och tidskrävande arbete som krävde en stor portion noggrannhet. Temporärt uppdrag.
ÖVRIGA MERITER

2003–2018Jag har en mångfacetterad arbetslivserfarenhet, främst inom servicesektorn. Utöver ovan nämnda har jag även varit statist åt Försvarsmakten Sverige. Detta i samröre med produktionsbolaget New Lands reklamkampanj ”Kom som du är”.* * *Jag har assisterat vid behandling av så kallad ”specifik djurfobi” på Afobia AB, där min främsta uppgift var att – i sann KBT-anda och enligt den klassiska och välbeprövade exponerings- och konfrontationsmodellen – medverka i en session ihop med en av mina egna tamråttor. Detta i syfte att gradvis få klienten att bemöta och på sikt bli kvitt sina olika rädslor. För rollen krävdes både en stor portion tålamod men också förmågan till empati och förståelse.* * *Jag har sommarjobbat på Myrorna Götgatan som en del av ett mindre arbetslag där jag i egenskap av butiksbiträde höll ordning genom färgkoordinering av kläder, inredning och husgeråd, bistod kunder med diverse spörsmål, valde dekor i skyltfönstren – ofta efter säsong eller förekommen högtid, och sorterade inkommande gåvor inför prissättning.* * *Under en tvåårsperiod vikarierade jag som barnskötare på ett dussin förskolor i Sköndal och på Södermalm med omnejd.* * *Därtill har jag praktiserat som assisterande databashanterare i frågespråket SQL på Hitta.se. Jag tillverkade en pedagogisk men enkel manual som i steg beskrev hur användaren lägger till och redigerar information i en traditionell relationsdatabas. I det utgick jag under arbetets gång från klausuler såsom Select, Insert into, Update och Delete, med utgångspunkt i SQL Server.* * *Jag har under två säsongers tid volontärsarbetat för Allmänna Idrottsklubben AIK. Huvudsakligen stod jag för biljettkontroll, visitering, tifobevakning, konflikthantering och allmän service inför och under pågående idrottsevenemang vid aktuella arenor inom fotboll, ishockey och innebandy.* * *Under 2009 års Europaparlamentsval var jag verksam som röstmottagare inför och under förtidsröstningen – dels i Gröndals bibliotek de förberedande veckorna, dels i Mälarhöjdens skola på själva valdagen. Mot slutet blev jag även tilldelad ett förtroendeuppdrag som innebar att transportera de sista rösterna för den slutgiltiga sammanställningen i Stadshuset. Anställd var jag genom Valnämnden i Stockholms stad.* * *Slutligen har jag arbetat med hushållsnära tjänster, som boendeassistent på två ålderdomshem, och med reklamutdelning på dåvarande Posten AB.