CV

Jag är en ordningsam, strukturerad, kommunikativ och lösningsorienterad person. Till mina främsta kompetenser hör kreativt skrivande, språkgranskning och korrekturläsning, sociala medier, webbproduktion, grafisk formgivning, mottagaranpassning samt klarspråksarbete.UTBILDNING
2019–2024

Kommunikatörsprogrammet vid Södertörns högskola (inkl. studieuppehåll p.g.a. föräldraledighet i två omgångar). Erhåller därmed en skräddarsydd kandidatexamen utifrån tidigare studier i svenska och journalistik. Utbildningen omfattar bl.a. språkgranskning, text- och bildanalys, webb och sociala medier, sociolingvistik, grafisk design, samtalsanalys, klarspråksarbete och mottagaranpassning samt extern- och internkommunikation.


2012–2013

Grundkurs i journalistikvetenskap på JMK, dåvarande Journalisthögskolan, vid Stockholms universitet, och en kandidatkurs i vetenskapsteoretiska perspektiv. Kursen gav en bred orientering om mediehistoria, journalistikens utveckling och samhällsroll under olika historiska epoker, nyhetsmedier samt teorier kring information och PR. I särskilda delkurser behandlades även journalistiska genrer, nyhetsvärdering och källkritik.


2008–2009

Grundkurs i svenska vid Institutionen för nordiska språk på Stockholms universitet. Avhandlades gjorde språkbruk och språklig variation i tal och skrift, vilket gav grundläggande kunskaper om det svenska språksamhället och dess struktur. Ingick gjorde också genrebetonad träning i skriftlig framställning samt textgranskning.
ARBETSLIVSERFARENHET
2016–2018

Inköps- och informationsansvarig administratör på LINK arkitekturs Stockholmskontor i Hammarby sjöstad, i vilket det ingick att verka som spindeln i nätet i ett första led i rekryteringen av nyanställda, bokning av resor; events och konferenser, samordning av 2017 års studieresa till Wien – där drygt 150 av våra Sverigeanställda deltog, diverse receptionsbetonade sysslor som posthantering, viss IT-support och en rikstäckande växeltelefoni. Stundtals prövade det ens flexibla kapacitet vad gällde att hantera stress på olika nivåer, liksom att planera dagarna med ett flertal parallella bollar i huvudet. Tidsbegränsat vikariat.


2016

Språkgranskande arkivarie i videodatabasen på Stiftelsen Carina Ari Biblioteket (norra Europas största forskningsbibliotek för dans); något som innefattade katalogisering i kansliets register, redaktionellt arbete, text- och bildanalys, samt sorteringsarbete i befintligt material inom danskonst. Jag skapade även en prototyp och lathund inför höstens lansering av den nya databasen. Stundom ett monotont och tidskrävande arbete som krävde en stor portion noggrannhet. Temporärt uppdrag.
ÖVRIGA MERITER

2003 +Min arbetslivserfarenhet är mångfacetterad under de gångna tjugo åren. Jag har ...* * *… praktiserat på OCD-förbundet som en del av min utbildning på Kommunikatörsprogrammet. OCD-förbundet är en ideell organisation som verkar för att stötta personer med tvångssyndrom samt deras anhöriga. Jag har upprättat en kommunikationsplan för kommande kalenderår, medverkat i planeringen av vårens digitala föreläsningsserie, bidragit med material till medlemstidningen ”Nytt om OCD”, arbetat med hemsidan i Wordpress Divi Builder, och postat inlägg på förbundets sociala medier.* * *... varit föräldraledig mellan åren 2019–2020 och 2022–2023. Huvudsakliga arbetsuppgifter har innefattat blöjbyten och tålamodsprövning 😊* * *


... medverkat i 2022 års upplaga av tävlingsprogrammet "Vem bor här?" (SVT) där fem främlingar går husesyn i varandras hem och gissar vem som bor var. Jag lärde mig vikten av att kommunicera utan att avslöja för mycket ...* * *... agerat statist åt Försvarsmakten Sverige. Detta i samröre med produktionsbolaget New Lands reklamkampanj ”Kom som du är”, vilket gav mig en inblick i hur ett tv-team arbetar bakom kulisserna.* * *... assisterat vid behandling av så kallad ”specifik djurfobi” på Afobia AB, där min främsta uppgift var att – i sann KBT-anda och enligt den klassiska och välbeprövade exponerings- och konfrontationsmodellen – medverka i en session ihop med en av mina egna tamråttor. Detta i syfte att gradvis få klienten att bemöta och på sikt bli kvitt sina olika rädslor. För rollen krävdes både fingertoppskänsla och förmågan till empati och förståelse.* * *... sommarjobbat på Myrorna Götgatan som en del av ett mindre arbetslag där jag i egenskap av butiksbiträde höll ordning genom färgkoordinering av kläder; inredning och husgeråd, bistod kunder med diverse spörsmål, valde dekor i skyltfönstren – ofta efter säsong eller förekommen högtid, och sorterade inkommande gåvor inför prissättning.* * *... vikarierat som barnskötare på ett dussin förskolor i Sköndal och på Södermalm med omnejd, både stor- och småbarnsavdelning. Jag fick insikt i barnens utveckling och interaktionsförmåga, lära mig att arbeta tillsammans i team, planera och genomföra pedagogiska aktiviteter samt arbeta med problemlösning och konflikthantering i varierande grad.* * *... praktiserat som assisterande databashanterare i frågespråket SQL på Hitta.se. Jag tillverkade en pedagogisk men enkel manual som i steg beskrev hur användaren lägger till och redigerar information i en traditionell relationsdatabas. I det utgick jag under arbetets gång från klausuler såsom Select, Insert into, Update och Delete, med utgångspunkt i SQL Server.* * *... under två säsongers tid volontärsarbetat för Allmänna Idrottsklubben AIK. Huvudsakligen stod jag för biljettkontroll, visitering, tifobevakning, konflikthantering och allmän service inför och under pågående idrottsevenemang vid aktuella arenor inom fotboll, ishockey och innebandy.* * *... i samband med 2009 års Europaparlamentsval tjänstgjort som röstmottagare inför och under förtidsröstningen – dels i Gröndals bibliotek de förberedande veckorna, dels i Mälarhöjdens skola på själva valdagen. Mot slutet blev jag även tilldelad ett förtroendeuppdrag som innebar att transportera de sista rösterna för den slutgiltiga sammanställningen i Stadshuset. Anställd var jag genom Valnämnden i Stockholms stad.* * *Slutligen har jag i min ungdom arbetat med hushållsnära tjänster ...

... som boendeassistent på två olika ålderdomshem ...

... och med reklamutdelning på dåvarande Posten AB.