Gothic Palace

Gothic Palace är en form av symbolisk gestaltning och tidsresa via karaktäristiska element med ursprung i rokoko- och barockepoken. Konceptet föddes i samband med en trångbodd livssituation kombinerat med nämnda intresse, vilket snart mynnade ut i paradoxen om palats. Vi genomgick en flytt, en vidareutveckling ägde rum och så sakteliga växte berättelsen om Gothic Palace fram i sin nuvarande form.


Nedan syns ett axplock av resultatet (ett ständigt pågående projekt). Bilderna kommer ursprungligen från mitt konto på Instagram – ett digitalt universum där jag dagligen hämtar inspiration till det fortsatta bygget. De teman som återkommer är bland andra Kung Davids drakborg, Draculas Bar, Piratskeppet, Slottssalen och Pigkammaren. Adress: Södermalm i Stockholm.
Sommaren 2022 medverkade jag i SVT:s tävlingsprogram ”Vem bor här?” där fem främlingar går husesyn i varandras hem och gissar vem som bor var. Jag och min gravidmage representerade i hemlighet gotiska palatset och […] 

[…]

Lägenheten i Vasastan utgår också från äldre anor men är mer sparsamt inredd när det kommer till gotisk prägling. Här ligger snarare fokus på att bevara den tidiga 1900-sekelskiftesstilen med klassicismen i blickfånget. 

Nyligen trillade jag över detta med "academic aestetics", och alla bitar föll plötsligt på plats. Academic aestetics kännetecknas av en passion för kunskap och bildning med uppmärksamheten riktad mot det förgångna. Det kan illustreras i dammig litteratur, gamla ljuskällor, klassisk konst, mystisk atmosfär, skrivmaskiner av äldre modell och andra intellektuella komponenter. Se ovan nämnda Instagramkonto för bilder som speglar min egen tolkning av denna stilakademi.

"Aside from this love of education, the aesthetic also involves an appreciation for mystery novels, criminality, and secret societies”Gemensamt för mina projekt är tidsresor och historiskt återskapande för att gestalta olika skeenden i mitt liv, men i övrigt kan det växla mellan ljust och mörkt, minimalism och maximalism. Jag upplever nämligen att livet självt innehåller dessa skiften i varierande grad.