Gothic Palace

Gothic Palace är en form av symbolisk gestaltning via karaktäristiska element med ursprung i rokoko- och barockepoken. Konceptet föddes i samband med en trångbodd livssituation kombinerat med nämnda intresse, vilket snart mynnade ut i paradoxen om palats. Vi genomgick en flytt, en vidareutveckling ägde rum och så sakteliga växte berättelsen om Gothic Palace fram i sin nuvarande form.


Nedan syns ett axplock av resultatet (ett ständigt pågående projekt). Bilderna kommer ursprungligen från mitt konto på Instagram – ett digitalt universum där jag dagligen hämtar inspiration till det fortsatta bygget.