Gothic Palace

Gothic Palace är en form av symbolisk gestaltning via karaktäristiska element med ursprung i rokoko- och barockepoken. Konceptet föddes i samband med en trångbodd livssituation kombinerat med nämnda intresse, vilket snart mynnade ut i paradoxen om palats. Vi genomgick en flytt, en vidareutveckling ägde rum och så sakteliga växte berättelsen om Gothic Palace fram i sin nuvarande form.


Nedan syns ett axplock av resultatet (ett ständigt pågående projekt). Bilderna kommer ursprungligen från mitt konto på Instagram – ett digitalt universum där jag dagligen hämtar inspiration till det fortsatta bygget. De teman som återkommer är bland andra Kung Davids drakborg, Draculas Bar, Piratskeppet, Slottssalen och Pigkammaren. Adress: Södermalm i Stockholm. Lägenheten i Vasastan utgår också från äldre anor men är mer sparsamt inredd när det kommer till gotisk prägling. Här ligger snarare fokus på att bevara den tidiga 1900-talskänslan i såväl färg som materialval.